top of page

Over ons

LANDELIJKE CURSUS DUIZELIGHEID, DISBALANS EN FUNCTIONELE/PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN (2e editie)

Verdiepende cursus over de complexe duizeligheidspatiënt: the missing link!

Een steeds groter aantal patiënten wordt gediagnosticeerd met PPPD. De klachten kunnen invaliderend zijn. Patiënten lopen vast in hun zoektocht naar een oplossing, omdat er vaak geen afwijkingen te vinden zijn. Ook voor fysiotherapeuten is het lastig om te bepalen welke behandelstrategie wenselijk is. Reguliere vestibulaire oefeningen helpen vaak niet of werken tegen. Deze cursus geeft je up to date kennis en vaardigheden om met zelfvertrouwen patiënten met deze complexe klachtenbeelden te begeleiden en behandelen.

Het doel van deze cursus is scholing op het gebied van psychosomatische klachten en behandeling van evenwichtspatiënten.

Hierbij zullen zowel de medische aspecten van duizeligheid en evenwichtsstoornissen, als de meer functionele en psychologische kant aan bod komen. Juist door gezamenlijk vanuit een verschillende achtergrond naar de patiënt met duizeligheid te kijken, kunnen we deze groep beter helpen.

Patiënten met duizeligheid bezoeken veelal meerdere zorgverleners, zoals de huisarts, fysiotherapeut, KNO-arts en/of neuroloog.

Hierbij wordt veel onderzoek verricht, waarbij regelmatig geen diagnose kan worden gesteld. Bij deze groep is er vaak ook sprake van een psychosomatische component. Soms is dit zelfs de enige oorzaak van de klachten. Vaak behoeft een patiënt begeleiding van een fysiotherapeut (vestibulaire revalidatie) of een psycholoog (indien onderhoudende psychologische factoren). Echter, er zijn relatief weinig van deze zorgprofessionals met adequate kennis op dit gebied. Hier willen we door het opzetten van deze cursus aan bijdragen.

Ook kunnen we door middel van deze cursus een psychosomatisch netwerk opzetten voor patiënten met psychomatische duizeligheid of evenwichtsstoornissen. Deelnemers aan de cursus zullen, indien gewenst, vermeld worden op de website www.kno.nl/duizeligheidscentra. Hierbij zal de patiënt met duizeligheid de juiste behandelaar sneller kunnen vinden. 

7 - 8 maart 2024, Garderen

Doelgroep

Psychologen en fysio-, oefen-, cesar-, menschendieck-, ergotherapeuten, logopedisten met interesse in duizeligheid en evenwichtsstoornissen

Charlotte Houtackers, fysiotherapeut, manueeltherapeut en mindfulness therapeut

 

Charlotte Houtackers is fysio- en manueeltherapeut en mindfulness therapeut. Zij is werkzaam sinds 1997, eerst als allround fysiotherapeut, daarna gespecialiseerd als manueeltherapeut (SOMT 2004, master 2011) en mindfulness-therapeut. Zij heeft als zelfstandige een gespecialiseerde fysiotherapiepraktijk voor duizeligheid, hoofdpijn en nekpijn: PhysioBalance. Vanuit deze expertise verzorgt zij ook nascholing voor huisartsen. Daarnaast is zij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het multidisciplinaire netwerk ‘postcommotioneel syndroom’ regio Nijmegen.

Ken Ceulemans, psycholoog

Ken Ceulemans is psycholoog, docent Toegepaste Psychologie en trainer. Ken studeerde in 2007 af aan de KU Leuven en genoot extra opleidingen aan de Universiteit Gent en Universiteit Maastricht, waar hij tevens wetenschappelijk onderzoek verrichtte naar de basismechanismen van cognitieve gedragstherapie voor chronische pijnpatiënten. Vervolgens kwam Ken terecht in de klinische praktijk, als therapeut voor cliënten met tinnitus, geluidsgevoeligheid, duizeligheid en evenwichtsklachten. Sinds 2020 is hij aan de slag voor Fontys Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie en voor z’n eigen onderneming ‘Doctorandus in C’.

Raymond van de Berg, KNO arts, MUMC+

Raymond van de Berg is KNO-arts in Maastricht UMC+ met als aandachtsgebied stoornissen van het evenwichtssysteem. Hij ziet hierbij de derdelijns patiënten voor diagnostiek en behandeling. Tevens is hij verantwoordelijk voor meerdere onderzoekslijnen op het gebied van evenwichtsstoornissen, zoals de ontwikkeling van een kunstmatig evenwichtsorgaan, (beiderzijds) evenwichtsuitval, BPPD, diagnostiek en telemedicine. Samen met de Bárány Society heeft hij het wereldwijde curriculum voor "Vestibular Medicine" ontwikkeld.

Stephanie Winters, KNO arts, Apeldoorns Duizeligheidscentrum

Stephanie Winters is KNO-arts in Gelre Ziekenhuizen en bij het Apeldoorns Duizeligheidscentrum. Zij is gepromoveerd op diagnostiek van het evenwichtsorgaan. Bij het Apeldoorns Duizeligheidscentrum wordt

zowel aan directe patiëntenzorg gedaan, als aan onderwijs en onderzoek. Zo participeert zij in het onderwijs aan fysiotherapeuten betreffende vestibulaire revalidatie en BPPD-behandeling, organiseert zij symposia voor artsen en worden er bij het ADC verschillende studies gedaan, naar bijvoorbeeld BPPD, Morbus Ménière en vestibulaire uitval. 

Gerrit Kramer_edited.jpg

Gerrit Kramer, AIOS neurologie in Maastricht UMC / Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Gerrit Kramer is in opleiding tot neuroloog in het Maastricht UMC en werkt momenteel in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven. Hij is gepromoveerd op het onderwerp functionele bewegingsstoornissen

(titel proefschrift “objective and subjective moment symptoms in (functional) tremor”) bij prof. De Koning-Tijssen en prof. Rosmalen in het UMCG. Zijn onderzoek bevindt zich op het grensvlak tussen de neurologie en de psychiatrie. Hij geeft onder meer onderwijs aan verpleegkundigen, artsen en paramedici over hoe om te gaan met patiënten met een functionele stoornis.

Josine Widdershoven, KNO arts, MUMC+

Josine Widdershoven is KNO-arts in Maastricht UMC+. Daarbij heeft ze speciale aandacht voor kinderen met stoornissen van het evenwichtssysteem. Tevens is zij verantwoordelijk voor de onderzoekslijn op het gebied van evenwichtsstoornissen bij kinderen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de effecten hiervan op de motorische ontwikkeling. Tevens worden kinderen behandeld met zowel gehoor- als evenwichtsproblemen en is ze betrokken bij richtlijnontwikkeling hieromtrent.

Lien van Laer.png

Lien Van Laer, PHD Student, Universiteit Antwerpen

Lien Van Laer studeerde in 2016 af als kinesi-/fysiotherapeute aan de Universiteit van Gent. De periode erna was ze werkzaam in Revalidatiecentrum Sint-Lievenspoort waar ze onder andere patiënten met vestibulaire aandoeningen behandelde. In 2020 startte ze een doctoraatsproject aan de Universiteit Antwerpen waarin ze op zoek gaat naar risicofactoren voor het ontwikkelen van chronische duizeligheid na een acute unilaterale vestibulaire aandoening onder begeleiding van prof. dr. Vereeck, prof dr. Van Rompaey en prof. dr. Hallemans. Naast het opvolgen van de studiepatiënten ziet Lien in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen eveneens patiënten met PPPD waarin niet enkel vestibulaire revalidatie oefeningen maar eveneens visuele desensitisatie en relaxatie aan bod kunnen komen. 

bottom of page